Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Clear sky 15°
Åpningstider:
kl 0800 - 1530

Telefon: 69 68 20 00
SMS: 97 43 66 44

epost

 

Servicetorget

Chat med oss

Nyheter

arkitekt-6

Høring - Lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Spydeberg kommune

Komité for miljø, plan og teknikk i Spydeberg har i møte 02.09.2014, sak 039/14, hatt forslag til ny forskrift til behandling. Komiteen vedtok å legge forskriften ut til høring.

Feier

Høring - Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr tilkyttet dette

Komité for miljø, plan og teknikk i Spydeberg har i møte 02.09.2014, sak 036/14, hatt forslag til ny forskrift til behandling. Komiteen vedtok å sende forskriften til høring.

Plankart Griniveien 14

Kunngjøring - Egengodkjenning av detaljregulering for Griniveien 14 m.fl.

Kommunestyret i Spydeberg har i møte 19.03.2013 vedtatt detaljregulering for Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 bnr. 142, del av gnr. 26 bnr. 104 og  del av gnr. 25 bnr. 1, jfr. plan- og bygningsloven §12-12.

Aktiviteter

Jobb og karriere